Hitta hit

E4 söderifrån
Tag avfarten Linköping C. Passera genom två rondeller, i den tredje rondellen tag vänster, följ sedan Industrigatan, den byter namn till Järnvägsgatan, kör vidare och passera resecentrum/Centralstationen, cirka 120 meter efter resecentrum tar du höger in på Snickaregatan och sedan andra gatan till vänster in på Kungsgatan. Vid vändplatsen tag vänster in mot gården där vår parkering finns.

E4 norrifrån
Tag avfarten Linköping Östra. Passera genom tre rondeller mot centrum och kör över Tullbron, när du kör över Tullbron ska du ligga i vänster fil men inte svänga vänster i trafikljuset direkt efter bron, kör cirka 100 meter till nästa trafikljus, sväng vänster in på Snickaregatan och sedan andra gatan till vänster in på Kungsgatan. Vid vändplatsen tag vänster in mot gården där vår parkering finns.